Op zoek naar een zeer ervaren kwaliteitsadviseur? Ik help u om uw kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen, te verbeteren of te controleren middels een audit.

Ontwikkeling en beheer kwaliteitssysteem

Ik ben een groot voorstander van eenvoud, niet meer te beschrijven dan nodig is en het bevestigen van professionaliteit. Ik kan uit de voeten met meerdere normen, in diverse sectoren.

Mijn ervaring ligt niet alleen in grote organisaties, maar ook in kleine organisaties die door een snelle groei plotseling veel meer behoefte hebben aan goede interne afspraken. Ik zet uw managementcyclus goed neer zodat risico’s binnen uw bedrijf/organisatie beheerst worden en dat verbetermaatregelen werken.

Audits door certificerende instellingen

Als u in de voorbereiding naar een externe audit help ik u graag uit de brand door te zorgen dat deze zo gladjes mogelijk kan verlopen. Ook als er nog maar weinig tijd is kan ik veel voor elkaar krijgen. Ik controleer of de ‘verplichte oefeningen’ uitgevoerd zijn en zorg dat de medewerkers die geaudit zullen worden goed voorbereid ten ijs komen.

Tijdens de audit ben ik aanwezig in de rol van toehoorder om later de onvolkomenheden goed in te kunnen schatten en om medewerkers die het gesprek toch heel spannend vinden gerust te stellen en weer op gang te helpen. Zo kan ik u naderhand helpen om de vastgestelde onvolkomenheden met de juiste prioriteit weg te zetten in de organisatie.

Indien gewenst help ik u met de verbetering en implementatie van deze aspecten.

Controle kwaliteitssysteem

Steeds vaker vragen gemeenten in het kader van aanbestedingsprocessen dat ook kleine organisaties aan kunnen tonen dat hun manier van werken kwalitatief in orde is. Met name als je alleen of met één of twee medewerkers werkt kan een audit door een certificerende instelling wat overkill zijn. Daarom kunt u bij mij terecht voor het uitvoeren van een audit zodat u aan kunt tonen dat u over een onafhankelijk gecontroleerd kwaliteitssysteem beschikt.

Meer lezen: Certificeringsadvies